stort logo til skrotservice

Hvad siger loven om skrotpræmie ordningen?

shimazaki

Har du svært ved at forstå Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler ?

Så vil vi her prøve at gøre den til at forstå på et mere naturligt sprog.
Denne lov har til formål at sikre finansiering til godtgørelse ved affaldsaflevering af motorkøretøjer. Den omfatter personbiler og varebiler med en tilladt totalvægt på op til 3500 kg. Lovteksten indeholder bestemmelser om miljøbidrag, forsikringsselskabernes rolle i opkrævning, indbetaling og forhøjelse af bidraget. Desuden specificerer den betingelserne for at modtage godtgørelse ved bilaflevering til affaldshåndtering.

Hovedpunkter:

Kapitel 1: Formål

 • Loven sikrer finansieringsgrundlaget for godtgørelse ved affaldsaflevering af motorkøretøjer.

 

Kapitel 2: Miljøbidrag

 • Ejere af indregistrerede biler under 3500 kg skal betale årligt miljøbidrag på 84 kr.
 • Forsikringsselskaber opkræver og indbetaler miljøbidraget samtidig med præmien på ansvarsforsikring.

 

Kapitel 3: Godtgørelse

 • Godtgørelse gives efter anmodning ved affaldsaflevering af motorkøretøjer.
 • Ejere kan få godtgørelse med fradrag af opbevarings- og affaldsbehandlingsomkostninger.

 

Kapitel 4: Administrative Bestemmelser

 • En administrator udpeget af miljø- og fødevareministeren håndterer godtgørelsesordningen.
 • Ministeren kan bemyndige andre institutioner til at udøve beføjelser.

 

Kapitel 5: Straf

 • Bøder pålægges for undladelse af oplysninger ifølge § 5, stk. 1.
 • Forskrifter kan fastsætte bødestraf for forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse.

 

Kapitel 6: Ikrafttræden

 • Tidspunkt for ikrafttræden fastsættes af miljøministeren.
 • Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

I særlige punkter:

 • Lovteksten henviser til tidligere ændringslove og deres ikrafttrædelsestidspunkter.
 • Digitale kommunikationsregler kan fastsættes af miljø- og fødevareministeren.
 • Tilsynsmyndighed har ret til uden retskendelse adgang for tilsyn i overensstemmelse med regler.
 • Straf kan pålægges juridiske personer efter straffelovens regler.

Gratis & uforpligtende bil vurdering online på få steps

Husk at dele det med andre!

Recent Post

Skrotpræmie
Sælg din campingvogn privat
Skrotpræmie
En fælles bilrejse: Nicklas og Laura deler deres erfaring med Skrotservice.dk
Skrotpræmie
Symptomer på en defekt motor
koolshooters
Er batteriet dødt? Skub din bil igang
shimazaki
Hvad siger loven om skrotpræmie ordningen?
Michael
Kundefortælling: Michael fik En Høj Skrotpræmie
Under en defekt bil
Din bil er defekt og du mangler en løsning? Her er svaret
Bil der skal sælges
5 gode råd inden du skal sælge din bil
Det er en gearkasse
Min bil har en defekt gearkasse
En bil med en defekt kobling
Er din kobling ved at være defekt?